Zem voda,
podzemný kolektor

tepelné čerpadlo typu zem zem, podzemný kolektor

Ako funguje tento systém?

Tepelné čerpadlo typu zem-voda s použitím podzemného kolektoru je modernou technológiou, ktorá využíva teplo z podzemného prostredia na vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti. Výhodou tohto typu čerpadla je, že dokáže využiť konštantnú teplotu pôdy, čím sa dosahuje vysoká účinnosť a stabilná prevádzka.

Inštalácia tepelného čerpadla typu zem-voda s použitím podzemného kolektoru nevyžaduje vŕtanie vodného vrtu, ale namiesto toho sa vykopú zemné žľaby, ktoré slúžia ako podzemný kolektor. Táto technológia je vhodná pre miesta, kde je dostupná podzemná voda s vhodnou teplotou alebo kde nie je možné vykonať vŕtanie vodného vrtu.

Tepelné čerpadlo typu zem-voda s použitím podzemného kolektoru je ekonomickou a ekologickou voľbou, pretože využíva obnoviteľné zdroje energie a minimalizuje využitie fosílnych palív. Prevádzka tohto typu čerpadla je pomerne nenáročná a jeho údržba je jednoduchá a lacná. V porovnaní s konvenčnými zdrojmi energie môžu náklady na prevádzku a údržbu tepelného čerpadla typu zem-voda s použitím podzemného kolektoru byť oveľa nižšie.

Aj napriek týmto výhodám je dôležité zohľadniť kvalitu pôdy v danej oblasti. Ak je pôda veľmi piesočnatá alebo vysoko preniká voda, môže to mať negatívny vplyv na účinnosť čerpadla. Preto je potrebné vykonať dôkladnú analýzu pôdnych vlastností a výber vhodnej technológie pre každú konkrétnu situáciu.

Napíšte nám

ozveme sa Vám do 24 hodín od obrdžiania správy

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vašich otázok a pripomienok. dokument: zásady spracovania osobných údajov