Cenová ponuka

odpovedzte nám na pár otázok
a my vám pripravíme cenovú ponuku do 24 hodín

Ako funguje náš systém ?

žiadosť
vypísanie žiadosti
CENOVá PONUKA
vypracovanie ponuky
realizácia
realizácia projektu

1.

Cenová ponuka
pre tepelné čerpadlá

Meno*
Priezvisko*
Firma
Telefónne číslo*
Email*
Adresa montáže*
Druh stavby*
Kategória stavby*
Poznámka k budove
Tepelné čerpadlo chcete využiť pre*
Vykurovaný priestor v m2
Ročná spotreba energie pre vykurovanie v kWh / rok
Tepelná strata objektu podľa projektovej dokumentácie v kW
Skladba obvodového plášťa (hrúbka a druh muriva, hrúbka zateplenia, druh okien, ...)
Vykurovací systém*
Doplnkový tepelný zdroj
Systém tepelného čerpadla
Poznámky, pripomienky
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli*

2.

Cenová ponuka
pre vykurovanie

Meno*
Priezvisko*
Firma
Telefónne číslo*
Email*
Informácia o novostavbe*
Adresa montáže*
Poznámka k budove
Termín predpokladanej inštalácie systému*
Vykurovaná plocha
Počet poschodí
Tepelná strata v kW
Aktuálny stav*
Tepelné čerpadlo
Kotol
Solárny systém*
Rekuperácia
Plánované využitie zdroja
Vykurovanie domu
Chladenie domu
Priestorová / zónová regulácia
Poznámky, pripomienky
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli*

3.

Cenová ponuka
pre fotovoltiku

Meno*
Priezvisko*
Telefónne číslo*
Email*
Adresa montáže - Ulica + Číslo*
Adresa montáže - PSČ*
Adresa montáže - Mesto*
Mesačný poplatok
Ročná spotreba elektrickej energie
Plánovaný inštalačný výkon
Miesto inštalácie
Strešná krytina na vašej streche
Smer plánovanej inštalácie
Skon strechy
Poznámky, pripomienky
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli*