Fotovoltika

Vypýtajte si aj Vy už dnes cenovú ponuku pre fotovoltaiku a usporte na nákladoch
za energie.

Fotovoltika

Vypýtajte si aj Vy už dnes cenovú ponuku pre fotovoltaiku a usporte na nákladoch
za energie.

fotovoltika

Čo je fotovoltika

Fotovoltika je budúcnosť energetiky a umožňuje využívať slnečnú energiu k výrobe elektrického prúdu.

Inštaláciou fotovoltických panelov
na vašom dome môžete znížiť vaše náklady na elektrinu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo je fotovoltika

Fotovoltika je budúcnosť energetiky a umožňuje využívať slnečnú energiu k výrobe elektrického prúdu. Inštaláciou fotovoltických panelov
na vašom dome môžete znížiť vaše náklady na elektrinu a prispieť k ochrane životného prostredia.

Prečo si ju vybrať

Výberom fotovoltiky môžete nielen znížiť svoje mesačné náklady na elektrinu, ale tiež investovať do budúcnosti, kde bude stále kladený dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

Prečo si ju vybrať

Výberom fotovoltiky môžete nielen znížiť svoje mesačné náklady na elektrinu, ale tiež investovať do budúcnosti, kde bude stále kladený dôraz na obnoviteľné zdroje energie.

Typy fotovoltických systémov

on grid systém

On-grid fotovoltický systém je nastavený tak, aby komunikoval s verejnou elektrickou sieťou. Keď vyrobí viac elektrickej energie ako je potrebné pre váš domov, prebytok sa odovzdá do siete a naopak ak je treba viac energie, ako je dokáze vyrobiť, tak čerpá z verejnej siete.

on griid system

on grid systém

on griid system

On-grid fotovoltický systém je nastavený tak, aby komunikoval s verejnou elektrickou sieťou. Keď vyrobí viac elektrickej energie ako je potrebné pre váš domov, prebytok sa odovzdá do siete a naopak ak je treba viac energie, ako je dokáze vyrobiť, tak čerpá z verejnej siete.

off griid system

off grid systém

Off-grid fotovoltický systém je samostatný systém, ktorý nie je pripojený k verejnej elektrickej sieti. Tento systém sa skladá z fotovoltických panelov, invertera a batérií na ukladanie energie. Off-grid systém je vhodný pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach s nedostatočným alebo neexistujúcim prístupom k verejnej elektrickej sieti, a preto potrebujú nezávislý zdroj energie.

off grid systém

off griid system

Off-grid fotovoltický systém je samostatný systém, ktorý nie je pripojený k verejnej elektrickej sieti. Tento systém sa skladá z fotovoltických panelov, invertera a batérií na ukladanie energie. Off-grid systém je vhodný pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach s nedostatočným alebo neexistujúcim prístupom k verejnej elektrickej sieti, a preto potrebujú nezávislý zdroj energie.

hybridný systém

Hybridný fotovoltický systém je kombinácia on-grid a
off-grid systému, ktorý poskytuje výhody oboch systémov. Tento systém má schopnosť komunikovať s verejnou elektrickou sieťou a zároveň má aj vlastnú batériu na ukladanie energie.

hybrid system

hybridný systém

hybrid system

Hybridný fotovoltický systém je kombinácia on-grid a off-grid systému, ktorý poskytuje výhody oboch systémov. Tento systém má schopnosť komunikovať s verejnou elektrickou sieťou a zároveň má aj vlastnú batériu na ukladanie energie.

elwa system

Elwa systém

Elwa systém je skratka pre "Elektromobilität und Warmwasser aus Sonnenenergie", čo v preklade znamená "Elektromobilita a teplá voda z solárnej energie". Týmto systémom sa využíva solárna energia na výrobu tepla pre ohrev vody a na nabíjanie elektromobilov. Tento systém umožňuje hospodárne využívať obnoviteľnú energiu a znižovať závislosť na fosílnych palivách pre potreby domácnosti a dopravy.

Elwa systém

elwa system

Elwa systém je skratka pre "Elektromobilität und Warmwasser aus Sonnenenergie", čo v preklade znamená "Elektromobilita a teplá voda z solárnej energie". Týmto systémom sa využíva solárna energia na výrobu tepla pre ohrev vody a na nabíjanie elektromobilov. Tento systém umožňuje hospodárne využívať obnoviteľnú energiu a znižovať závislosť na fosílnych palivách pre potreby domácnosti a dopravy.

Napíšte nám

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vašich otázok a pripomienok. dokument: zásady spracovania osobných údajov